Previous Entry Share Next Entry
הליצן המצחיק
Выпускной в ган хова
jaakov

 פעם אחת היה ליצן מצחיק.

הליצן רץ ברחוב וניתקל באישה.

אחר-כך הליצן המשיך לרוץ ופתאום נפל על קיפוד.

אז הליצן התרגז מאוד לקח את הקיפוד בידו וזרק אותו למרחק של 94 מטר.

  אז הליצן הלך הביתה.


?

Log in

No account? Create an account